Fiskolja för gravida

Modersmjölk innehåller omega-3 men mängden kan variera kraftigt. Det är framför allt DHA som är viktig för att barnets hjärna ska utvecklas och innehållet DHA i modersmjölken beror på moderns kostvanor.

Mjölkersättning innehåller däremot ingen naturlig omega-3. Därför rekommenderar Världshälsoorganisationen i sin rapport från 1995 att det ska tillsättas 40 mg DHA per kilo av spädbarnets vikt för att den ska vara mer likvärdig vanlig modersmjölk. Komjölk innehåller knappt någon omega-3.

Eftersom att DHA finns i animalisk föda (fisk och skaldjur) så har kvinnor som är vegetarianer mindre DHA i sin mjölk än de som inte är vegetarianer (Reddy et al.).

I en dansk undersökning (Olsen, Secher) av 8 729 gravida kvinnor undersöktes om det fanns något samband mellan intag av fisk och tidig födsel och låg födelsevikt. I studien konstaterades att en låg konsumtion av fisk kraftigt ökade risken för både tidig födsel och låg födelsevikt. 

Det har också visats sig att barn som har blivit ammade i åtta månader eller mer har högre intelligens vid åtta och nio års ålder, bättre läsförståelse, matematisk förmåga och är mer studiemotiverade vid 10-13 års ålder, och får bättre resultat på högstadiets centralprov jämfört med barn som fått mjölkersättning. Detta enligt en studie från Nya Zeeland som pågått under 18 år (Horwood, Fergusson). Forskarna skriver att det är sannolikt att resultaten beror på de fleromättade fettsyrorna i bröstmjölken och i synnerhet DHA. I Japan där man äter mycket fisk berikas dessutom vissa livsmedel med den viktiga omega-3-fettsyran DHA. 

DHA är viktig för hjärnan under hela livet men extra viktig under slutskedet av graviditeten när fostrets hjärna utvecklas. För låga nivåer DHA kan leda till ADHD för barnet, och för modern kan det leda till ökad risk för depression efter förlossningen.